குறைந்துள்ள அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள்

இன்று (09) முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் 7 அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான விலைகள் லங்கா சதொச ஊடாக இந்த விலை குறைப்பு முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது. 

 காய்ந்த மிளகாய் (ஒரு கிலோகிராம்) 75 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு புதிய விலை 1500 ரூபாவாகும்

கோதுமை மா (ஒரு கிலோகிராம்) 15 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு புதிய விலை
230 ரூபாவாகும்

பருப்பு (ஒரு கிலோகிராம்) 19 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு புதிய விலை
339 ரூபாவாகும்

வெள்ளை சீனி (ஒரு கிலோகிராம்) 11 ரூபா ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு புதிய விலை 218 ரூபாவாகும்

சிவப்பு பச்சரிசி (ஒரு கிலோகிராம்) 9 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு புதிய விலை
155 ரூபாவாகும்

வெள்ளை நாட்டரிசி (ஒரு கிலோகிராம்) 9 ரூபா ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு புதிய விலை 188 ரூபாவாகும்


No comments: