75ஆவது சுதந்திர தின நிகழ்வு

 இலங்கை சோசலிச சனநாயக குடியரவு காலனித்துவ ஆட்சியில் இருந்து சுதந்திரம் அடைந்து இன்றுடன் 75ஆண்டுகள் பூர்த்தியை முன்னிட்டு காலி முகத்திடலில் இன்று சுதந்திர தின நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றது.


No comments: