அனுரதபுரத்தில் வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டார் பிரதமர்

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இன்று அனுராதபுரத்தில் உள்ள ஜய ஸ்ரீ மஹா போதி மற்றும் ருவன்வெலிம,ஸ்தூகளில் வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டார்.
Post a Comment

0 Comments