இலங்கையில் சமூக ஊடகங்கள் இயங்கவில்லை


சமுக ஊடகங்கள் இலங்கையில் முற்றுமாக இயங்கவில்லை.

முகநூல் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்கள் நேற்று இரவு முதல் இயங்கவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

No comments: