க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகின


2020ம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் சற்றுமுன்னர்  வெளியாகியுள்ளன.

பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் https://www.doenets.lk/ என்ற இணையத்தளத்துக்கு பிரவேசித்து மாணவர்கள் தமது சுட்டெண்ணை உள்ளீடு செய்து பெறுபேறுகளை அறிந்துக்கொள்ள முடியும் என பரீட்சை திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

Post a Comment

0 Comments