2019 க.பொ.த சாதராண தர மீளாய்வு விண்ணப்பம் வெளியாகியுள்ளதுக.பொ.த சாதாரண தர மீளாய்வு விண்ணப்ப படிவம் வெளியாகியுள்ளது.

2020.17.07 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி

அழைப்பு 1911

விண்ணப்பத்தினை தரவிரக்க கீழுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

https://drive.google.com/file/d/1aiV05MWCGY743PzqEu_KgC4sKqlveH8t/viewhttps://www.doenet

s.lk/documents/news-headlines/List%20of%20Subjects%20and%20Subjects%20Numbers%20-%20OL.pdf

No comments: