எம்.சிவகுமாரின் ஈகைத்திருநாள் சிறப்பு பாடல் வெளியீடு


https://youtu.be/btyDIzR6kIg

எம்.சிவகுமாரின் ஈகைத்திருநாள் சிறப்பு பாடல் வெளியீடு 
உருவம் இல்லாத அல்லாஹ்வின் கீர்த்தியை உலகம் அறிய வைத்த நாயகமே
M. சிவகுமார் | S.சாரங்கன் | கார்மேகம் நந்தா

No comments: