மருந்து கொள்வனவு குறித்து ஜனாதிபதி கருத்து

இவ்வருடத்துக்கான மருந்துகளை கொள்வனவு செய்வதற்கு 30-40 பில்லியன் நிதி ஒதுக்கப்படும் என ஜனாதிபதி தெரிவித்தார்.

பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய ஜனாதிபதி பொருளாதார நெருக்கடிகள் எவ்வாறாயினும் இந்த வருடத்திற்கு தேவையான மருந்துகளை கொள்வனவு செய்வதற்கு நிதி ஒதுக்கப்படும் என குறிப்பிட்டார்.No comments: