இன்றைய மின் வெட்டு தொடர்பான அறிவித்தல் (20)

 இன்றும் மின் வெட்டு அமுல் படுத்த பொது பயன்பாட்டு ஆணைக்குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளது அந்தவகையில் வலையங்கள் அடிப்படையில் 1 மணித்தியாலம், 1.30 மணித்தியலாம் என இன்று 2.30 மணித்தியாலங்கள் மின் வெட்டு அமுல்No comments: