ad விளம்பர தொடர்புகளுக்கு 0779516119

65,000 மெட்ரிக் தொன் யூரியா வழங்க இந்தியா இணக்கம்65,000 மெட்ரிக் தொன் யூரியா உரத்தை தற்போதுள்ள கடன் வசதிகளின் கீழ் இந்த உதவியை வழங்கவுள்ளதாக இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.

சிறுபோக நெற்செய்கைக்கு தேவையான யூரியா உரமே இவ்வாறு வழங்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது


No comments: