பதவி வெற்றிடம் - அக்கரைப்பற்று தெற்கு ப.நோ.கூ. சங்கம்

 ஜே.கே.யதுர்ஷன்பதவி வெற்றிடங்கள்

வரைவுள்ள அக்கரைப்பற்று தெற்கு பல நோக்கு கூட்டுறவு சங்கம் 

01. கணக்காளர்(பதவி வெற்றிடம்-01)

சம்பளம்-24430


02. கிளை முகாமையாளர்(பதவி வெற்றிடம்-01)

சம்பளம்-21090


03. முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பதவி வெற்றிடம்-02)

சம்பளம்-21090


04. காரியாலய சேவகர்(பதவி வெற்றிடம்-01)

சம்பளம்-19335


05. எரிபொருள் நிரப்பும் (பதவி வெற்றிடம்-02)

சம்பளம்-19335


தொடர்புகளுக்கு தம்பிலுவில் திருக்கோயில் பல்நோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்தில் பெற்றுக்கொள்ளவும்No comments: