யாழ் மாநகர முதல்வர் வி. மணிவண்ணன் பிணையில் விடுதலை

 யாழ் மாநகர முதல்வர் விஸ்வலிங்கம்  மணிவண்ணன் TIDயினரால் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்குட்படுத்தப்பட்டிருந்ந நிலையில்  சற்று முன்னர்   பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டார்


Post a Comment

0 Comments