பொதுமக்களுக்கு,நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை விடுத்துள்ள கோரிக்கை


தொடரும் வறட்சியான காலநிலை காரணமாகக் குறைந்த அழுத்தத்துடனான நீர் வழங்க வாய்ப்புள்ளதாக நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், நீரை அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மாத்திரம் பயன்படுத்துமாறு பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

பண்டிகைக் காலம் என்பதால் நீர்ப் பாவனை அதிகரித்துள்ளது.

நீர்ப்பாசன நிலையங்களில் நீர் மட்டம் குறைவடைந்துள்ளதால் 24 மணிநேரமும் பொதுமக்களுக்கு ஒரே அழுத்தத்திலான நீர் விநியோகத் தினை வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் உயர் நில பகுதிகளின் பாவனையாவார்களுக்குக் குறைந்த அழுத்தத்துடனான நீர் வழங்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தேசிய நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

Post a Comment

0 Comments