இன்று முதல் 27 அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை குறைப்பு


விலை குறைக்கப்பட்ட 27 அத்தியாவசிய பொருட்களை இன்று முதல் நுகர்வோருக்கு பெற்றுக் கொடுக்க வர்த்தக அமைச்சு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இன்று முதல் 3 மாத காலங்களுக்கு இந்த நிவாரணம் வழங்கப்படவுள்ளது.

லங்கா சதொச, கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை நிலையங்கள், கியு-ஷொப் விற்பனையகங்கள் ஊடாக குறித்த நிவாரண விலையில் பொருட்களை கொள்வனவு செய்ய முடியும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

No comments: