களனி பல்கலைக்கழகம் மீள ஆரம்பம்

எதிர்வரும் 13ம் திகதி களனி பல்கலைக்கழகத்தின் 4ம் ஆண்டுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக பல்கலைக்கழக நிர்வாக அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் அறிவியல்,வர்த்தகம்,முகாமைத்துவம், கணனி மற்றும் தொழில்நுட்பம்  பீடங்களின் 4ம் ஆண்டுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

No comments: