குணமடைந்த கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு


தொற்றில் இருந்து குணமடைந்த கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை 357 ஆக அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.


No comments: