அரிசியின் சில்லறை விலை நிர்யணம்


இன்று நள்ளிரவில் இருந்து ஒரு கிலோ அரிசிக்கான சில்லறை விலை நிர்ணயிக்கப்படவுள்ளதாக வாடிக்கையாளர் அதிகாரசபை தீர்மானித்துள்ளதாக அறியமுடிகின்றது.

அதன் படி இன்று (27) நள்ளிரவில் இருந்து சம்பா ஒருகிலோ 98 ரூபாவாகவும்  நாட்டிரிசி ஒருகிலோ 96 ரூபாவாகவும் நிர்ணயிக்கப்படவுள்ளதாக அறியமுடிகின்றது.No comments: