கொரோனா தொற்றில் இருந்து மேலும் 40 பேர் பூரண குணமடைந்துள்ளனர்


கொரேனானா வைரஸ் தொற்றில் இருந்து மேலும் 40பேர் பூரண குணமடைந்துள்ளதாக அறிய முடிகின்றது.

அந்தவகையில் தொற்றினால் பூரண குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 660 ஆக உயர்வடைகின்றது


No comments: