நேற்று மாத்திரம் 150 தொற்றாளர்கள் அடையாளம்


நேற்றைய, தினம் மாத்திரம் 150, பேர் தொற்றாளர்களாக, இனம் காணப்பட்டுள்ளதாக, இராணுவத் தளபதி சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

இனங்காணப்பட்ட, தொற்றாளர்களுள் 92, பேர் குவைதில், இருந்து நாட்டிற்கு வருகை தந்து தனிமைப்படுத்தலுக்கு, உட்படுத்தப்பட்டு உள்ளவர்கள் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இவர்களில் 53, பேர் இலங்கை கடற்படையை,ச் சேர்ந்தவர்கள் எனவும் 5 பேர் சென்னையில் இருந்து வருகை தந்தவர் எனவும்  தெரிவித்துள்ளார்

No comments: