பாரிய வீழ்ச்சியடைந்துள்ள தங்கத்தின் விலை


உலக சந்தையில் நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் பதிவாகி வருகின்ற  நிலையில் 

இன்றையதினம் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை இலங்கை படி 580,751 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று இன்றைய தினம் 163,900 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 150,300 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன் 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 143,450 ரூபாவாக இன்றைய தினம் பதிவாகியுள்ளது.


No comments: