புதிய பிரதமராக ரணில் விக்கிரமசிங்க பதவியேற்புஇலங்கை ஜனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் புதிய பிரதமராக ரணில் விக்கிரமசிங்க சற்று முன்னர் ஜனாதிபதி முன்னிலையில்  பதவியேற்பு


Post a Comment

0 Comments