ad விளம்பர தொடர்புகளுக்கு 0779516119

பிரதமரும் அமைச்சரவையும் உடன் பதவி விலக வேண்டும் -டளஸ்


அமைச்சரவையும் பிரதமரும்  உடனடியாக பதவி விலகவேண்டும்  புதிய அனைத்து கட்சிகளையும் உள்ளடக்கிய சிறிய அமைச்சரவையை அமைக்கவேண்டும்- ஜனாதிபதிக்கு டலஸ் அழகப்பெரும கடிதம்

No comments: