நாளை பொதுப் போக்குவரத்து சேவை இடம் பெறுமா ?


பயணக்கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்படும் நாளைய தினத்தில் எவ்வித பொதுப்போக்குவரத்துகளும் இடம்பெறமாட்டாது என போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம தெரிவித்துள்ளார்

Post a Comment

0 Comments