கொரோனா அல்லாத மரணங்களின் இறுதி சடங்குகள் தொடர்பில் முக்கிய அறிவிப்பு


கொவிட் -19 தொடர்பான புதுப்பிக்கப்பட்ட சுகாதார வழிகாட்டல்,சுகாதார அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய கொரோனா அல்லாத மரணங்களின் இறுதி சடங்குகள் 24 மணி நேரத்திற்குள் இடம்பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது..

அத்துடன் குறித்த மரணங்களின் இறுதி சடங்கு நிகழ்வில் 25 பேர் மாத்திரமே பங்குகொள்ள முடியும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

No comments: