நாட்டின் அனைத்து மதுபானசாலைகளும் மூடுவதற்கு தீர்மானம்


தமிழ் சிங்கள் புத்தாண்டை முன்னிட்டு நாட்டின் அனைத்து மதுபானசாலைகளும் மூடப்படவுள்ளதாக மதுவரித் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி,  எதிர்வரும்  13 மற்றும் 14ம் திகதிகளில்  இவ்வாறு மதுபானசாலைகள் மூடப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Post a Comment

0 Comments