கொழும்பு ரிட்ஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலையில் 150 சிறுவர்களுக்கு கொரோனா


கொழும்பு ரிட்ஜ்வே ஆர்யா சிறுவர் வைத்தியசாலையில் இதுவரை 150 சிறுவர்கள் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியிருப்பதாக வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் தொிவித்துள்ளார்.

No comments: