மத்தளையில் தரையிறங்கிய 298 இலங்கையர்


கொரோனா அச்சம் காரணைமான அரபுராஜியத்தில் தங்கியிருந்த 298 இலங்கையர் மத்தளை விமான நிலையத்தினை வந்தடைந்துள்ளனர்

No comments: