இலங்கை நாணயத்தை வெளிநாடுகளில் மாற்ற மறுப்புஇலங்கையர்கள், வெளிநாடுகளில் இலங்கை நாணயத்தை மாற்றுவதில் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்நோக்கி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

இலங்கை நாணயத்தின் பெறுமதி விழ்ச்சியடைந்ததால் விமான நிலையங்கள், வங்கிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் இலங்கை பணம் பரிமாற்றப்படுகின்ற போதிலும், பண பரிமாற்று முகவர்கள் இலங்கை பணத்தை மாற்ற மறுப்பு தெரிவிப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவிற்கு செல்லும் பயணிகளே இவ்வாறான பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்கிறார்கள்.

இவ்வாறான சூழ்நிலையால் சட்டவிரோதமான நடைமுறைகளை பின்பற்றி வருகிறார்கள்.


No comments: