அனைத்து ஊழியர்களினது விடுமுறைகள் மறுஅறிவித்தல் வரை இரத்து


இலங்கை புகையிரத திணைக்கள ஊழியர்கள் அனைவரினதும் விடுமுறைகள் மறுஅறிவித்தல் வரை இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.


No comments: