உள்ளூராட்சி சபைதேர்தலை நடத்துவதற்கான வர்த்தமானி வெளியீடு

எதிர்வரும் 2023 மார்ச்ச 09ம் திகதி இலங்கை உள்ளூராட்சி அதிகாரசபை தேர்தலை நடத்துவதற்கான விசேட வர்த்தமானி அறிவிப்பு வெளியீடு.
No comments: