நான்கு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை குறைப்பு

இன்று (09) முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் லங்கா சதொச 4 அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகளை குறைத்துள்ளது.

இதன்படி, வட்டானா பருப்பு, ஒரு கிலோகிராமின் விலை 10 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் புதிய விலை 305 ரூபாவாகும்.

சிவப்பரிசி ஒரு கிலோகிராம் ஒன்றின் விலை 05 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் புதிய விலை 164 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோகிராம் இறக்குமதி செய்யப்படும் வெள்ளை பச்சை அரிசி விலை 05 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலை 179 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோகிராம் வெள்ளை நாட்டரிசி விலை 04 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலை 180 ரூபாவாகும்.
No comments: