பாதுகாப்பு அமைச்சு விடுத்துள்ள முக்கிய அறிவிப்பு அனுமதிப்பத்திரம் இல்லாத துப்பாக்கிகளை அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைப்பதற்கான சலுகைக் காலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சு இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.

அதற்கமைய, 2023 பெப்ரவரி 6ஆம் திகதி முதல் 15ஆம் திகதிவரை சலுகைக்காலம் வழங்கப்படுவதாக பாதுகாப்பு அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.


No comments: