இன்றய மின் வெட்டு அட்டவணைஇன்று 2 மணி நேரத்துக்கு மின்வெட்டு  குறிப்பிடத்தக்கது மின்வெட்டு அமுலாகும் நேர அட்டவணையை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.No comments: