உள்ளூராட்சி தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பு

எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் தொடர்பில் கலந்துரையாடுவதற்காக உள்ளூராட்சி ஆணையாளர்கள் மற்றும் உதவி ஆணையாளர்கள் தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் நிமல் ஜி புஞ்சிஹேவா இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தலின் போது உள்ளூராட்சி அமைப்புகள் எவ்வாறு செயற்பட வேண்டும் என்பது குறித்து உள்ளூராட்சி ஆணையர்கள் மற்றும் உதவி ஆணையர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
 

No comments: