பாடப் புத்தகங்களை அச்சிட இந்தியாவிலிருந்து கடனுக்கு காகிதங்கள்.

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய பாடசாலை தவணைக்கான பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இலவச பாடப்புத்தகங்களை வழங்குவது தொடர்பான கொள்வனவு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் அந்த பாடப்புத்தகங்களில் 45 வீதத்தை அரச அச்சகக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு அச்சிடுவதற்கும் 55 வீதத்தை தனியார் அச்சக நிறுவனங்களுக்கும் வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.  


 அதன்படி தகுதிவாய்ந்த 22 தனியார் அச்சக நிறுவனங்களுக்கு அச்சு உரிமம் வழங்கப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

 இந்தியக் கடன் உதவியின் கீழ் பெறப்பட்ட காகிதத்தின் முதல் கையிருப்பையும் மாநில அச்சுக்  கழகம் பெற்றுள்ளது மற்றும் பாடநூல் அச்சடிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

 ஒப்பந்தத் தொகையில் 20% முன்பணத் தொகையை தனியார் அச்சகங்களுக்கு வழங்க கல்வி அமைச்சர் தலையிட்டு அமைச்சர்கள் குழுவின் ஒப்புதலைப் பெற்றுள்ளார்.  கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம் இந்த முன்பணத் தொகையில் சுமார் 50%ஐ  2022 ஆம் ஆண்டு வழங்குவதன் மூலம் கோரப்பட்ட அச்சகங்களுக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.  இதன்படி, ஏற்கனவே பல தனியார் அச்சகங்களில் இருந்து அச்சிடப்பட்ட பாடப்புத்தகங்கள் கல்வி அமைச்சுக்கு கிடைத்துள்ளதுடன் மேலும் அச்சிடப்பட்ட பாடப்புத்தகங்கள் கல்வி அமைச்சின் களஞ்சியசாலையில் பெறப்பட்டு வருகின்றன.


எஞ்சிய முற்பணத்துக்காக திறைசேரியில் பணம் கோரப்பட்டிருந்ததுடன், கல்வி அமைச்சரின் தலையீட்டின் பேரில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் பின்னர் அதில் ஒரு பகுதியை வழங்க திறைசேரி ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

அதன்படி, தற்போது பட்டியல்களை சமர்ப்பித்த அச்சகங்களின் முன்பணத்தில் இருந்து அச்சகங்களுக்கு செலுத்த மீதமுள்ள பகுதிக்கும் வரும் வாரத்தில் பணம் வழங்கப்படும்.  பாடசாலை மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்களை வழங்குவதை முன்னுரிமைப் பணியாகக் கருதி அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள கல்வி அமைச்சு செயற்பட்டு வருகின்றது.

 ஊடகப் பிரிவு

 கல்வி அமைச்சு.No comments: