சுதந்திர வீதிக்கு பூட்டு.

 ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக கொழும்பு சுதந்திர வீதி பொலிஸாரால் முற்றாக மூடப்பட்டுள்ளது.

அந்த இடத்தின் புகைப்படங்கள் இதோ.
No comments: