ரூபாவின் பெறுமதி தொடர்ச்சியாக வீழ்ச்சிஅமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான ரூபாவின் பெறுமதி தொடர்ந்தும் வீழ்ச்சியடைந்து வருகின்றது. 

இந்த நிலையில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் உரிமம் பெற்ற தனியார் வங்கிகளில் இன்றைய நாளுக்கான நாணய மாற்று வீதங்களை அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 345 ரூபாவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.No comments: