நிரந்தர வீட்டு வசதிகளை வழங்கும் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி

Home


வீடு அல்லது வீடமைப்பதற்கு காணியொன்று இல்லாத, வாடகை வீட்டில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கு நிரந்தர வீட்டு வசதிகளை வழங்கும் கருத்திட்டத்தை முன்னெடுக்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தெரிவு செய்யப்படும் பயனாளிகளுக்கு ஐந்து இலட்சம் ரூபாய் ஆரம்பத் தொகையாகச் செலுத்துவதற்கான ஆற்றல் இருக்க வேண்டியதுடன், வீட்டுப் பெறுமதியின் எஞ்சிய தொகை வருடமொன்றில் தவணைக் கட்டணமாக அறவிடப்படும்.

தேசிய வீடமைப்பு அதிகாரசபை மூலம் இதனை நடைமுறைப்படுத்த, கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் கட்டுமானங்கள், கட்டடப்பொருட்கள் கைத்தொழில் ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சு திட்டமிட்டுள்ளது.

வீடு அல்லது வீடமைப்பதற்கு காணியொன்று இல்லாமையால் வாடகை வீடுகளில் வாழ்கின்ற, உண்மையான வீட்டுத் தேவையுள்ள, குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம்கொண்ட குடும்பங்களுக்கு தாங்கிக்கொள்ளக்கூடிய விலைக்கு நிரந்தர வீடுகளை வழங்கும் நோக்கில் 'சொந்துரு மஹல்' எனும் பெயரிலான வீடமைப்புத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

Post a Comment

0 Comments