பசும்பால் விலையில் மாற்றம்ஒருலீற்றர் பசும்பால் 85 முதல் 90 ரூபாவுக்கு கொள்வனவு செய்யப்படுகின்றது.
இதே வேளை ஒரு லீற்றர் பசும்பாலுக்காக 5 ரூபா விலை அதிகரிப்பு போதாதென பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

ஒரு லீற்றர் பசும்பாலுக்காக குறைந்தது 150 ரூபாவேனும் வழங்கப்பட வேண்டும் என பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் கோரியுள்ளது.

No comments: