க.பொ.த உயர்தர பெறுபேறுகள் வெளியீடு தொடர்பில் முக்கிய அறிவிப்பு


2020ம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த உயர்தர பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் இன்று வெளியிடப்படும் என பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

No comments: