நாட்டில் மேலும் சில பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தலில்


நாட்டில் மேலும் சில பகுதிகள் உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கமைய,

பிலியந்தலை பிரதேசத்தின் நாம்பமுணுவ மற்றும் கொரகாபிடிய ஆகிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள் இத்தருணம் முதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அதேபோல், அம்பலன்கொடை பிரதேசத்தின் கொடஹேன மற்றும் தல்கஸ்கொட கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மேலும், தெஹியத்தகண்டிய பிரதேசத்தின் தெஹியத்தகண்டிய மற்றும் கதிராபுர ஆகிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள் மற்றும் கலவான பிரதேசத்தின் ஹப்புகொடை கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் இத்தருணம் முதல் தனிமைப்படுத்தப்படுவதாக இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

Post a Comment

0 Comments