பேருந்து சேவைகளை மட்டுப்படுத்த தீர்மானம்


பயணிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பணியாளர்களின் வருகை என்பன குறைவடைந்துள்ளமையினால் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் பேருந்து சேவைகளை மட்டுப்படுத்துவதற்கு இலங்கை தனியார் பேருந்து உரிமையாயாளர்கள் சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

அதன் தலைவர் கெமுனு விஜேரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.

இன்றைய தினம் பேருந்து வழமை போல் சேவையில் ஈடுபடுகின்ற போதிலும் வார இறுதி நாட்களில் குறைந்த அளவிலான பேருந்துகளே சேவையில் ஈடுபடுவதாகவும் இலங்கை தனியார் பேருந்து உரிமையாயாளர்கள் சங்கத்தின்  தலைவர் கெமுனு விஜேரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.

No comments: