உயர்தர பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் தொடர்பில் வெளியான விசேட அறிவிப்பு


2020ம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொது தராதர உயர்தர பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் இன்னும் 7 நாட்களில் வெளியிடப்படும் என கல்வி அமைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

No comments: