தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு ஏப்ரல் முதல் 1,000 ரூபா சம்பளம்


ஏப்ரல் மாதம் முதல் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நாளாந்த சம்பளமாக 1,000 ரூபா பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ரமேஸ் பத்திரண பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

Post a Comment

0 Comments