கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்கத் தடுப்பூசி மாத்திரமே தீர்வு


கொரோனா தொற்று நோயிலிருந்து பாதுகாக்க தற்போது கொரோனா தடுப்பூசி மாத்திரமே தீர்வு என அரச மருத் துவ அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கையில் கொரோனா தடுப்பூசியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒக்ஸ்போர்ட் -அஸ்ட்ராசெனிகா கோவ் ஷீல்ட் தடுப்பூசியில் பல சிக்கல்கள் இருந்தாலும், தற்போதைய சூழ்நிலையில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்கத் தடுப்பூசி மாத்திரமே தீர்வு என அரசு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் (GMOA) தெரிவித்துள்ளது.

உலகில் இதுவரை எந்தவொரு தடுப்பூசியையும் தயாரிக்கக் குறைந்தது 3 அல்லது 5 வருடங்கள் எடுத்துள்ளது ஆனால் குறித்த தடுப்பூசி தயாரிக்க ஒருவருடம் எடுத்துள்ளது இதனால் மக்களின் பாதுகாப்பது 5 மாதங்களா அல்லது அதற்கு மேல் செல்லுமான என உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது என அரசு அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரி கள் சங்கத்தின் சிரேஸ்ட உறுப்பினர் வைத்தியர் ஹரித அலுத்கே தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன்,  குறித்த தடுப்பூசியில் நன்மை தீமை இரண்டும் உண்டு தற்போது நாட்டின் நிமையைக் கருத்திற் கொண்டு கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்கத் தடுப்பூசி மாத்திரமே தீர்வு என வைத்தியர் ஹரித அலுத்கே தெரிவித்துள்ளார்.

இருப்பினும், ஏனைய தடுப்பூசிகளுடன் ஒப்பிடும்போது கோவ்ஷீல்ட் தடுப்பூசியிலிருந்து வரும் பக்க விளைவுகளின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவு என ஹரித தெரிவித்துள்ளார்.

8 வயதுக்குக் குறைந்தோர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்குக் குறித்த தடுப்பூசி செலுத்தப்படமாட்டாது என ஹரித தெரிவித்துள்ளார்.

No comments: