கொழும்பு மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளுக்கு நீர் விநியோகத்தடை அமுல்


கொழும்பு மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளுக்கு நாளை 24 மணிநேர நீர் விநியோகத்தடை அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி கொழும்பு - 1,2,3,7,8,9,10,11 மற்றும் 12 ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9.00 மணிமுதல் மறுநாள் காலை 9.00 மணிவரையான 24 மணிநேரப் பகுதியிலேயே இவ்வாறு நீர் விநியோகத்தடை அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

No comments: