தேர்தல் வாக்கு சீட்டுக்கள் அச்சிடும் பணி நிறைவு


நாட்டில் அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமான எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தல் வாக்குச் சீட்டுக்கள் அச்சிடப்பட்டு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை அரச அச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

No comments: