தனியார் மற்றும் கத்தோலிக்க பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறை


பாடசாலைகளை மூடுவதற்கு மேற்கொண்ட திட்டத்தினை தனியார் மற்றும் கத்தோலிக்க பாடசாலைகளும் பின்பற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.


No comments: