பூரண குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு


கொரோனா தொற்றுறுதி செய்யப்பட்டு பூரண குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.

இன்று 36 தொற்றாளர்கள் குணமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அந்தவகையில் 1863 தொற்றாளர்கள் இதுவரையில் பூரண குணமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

No comments: