குணமடைந்த கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு


குணமடைந்துள்ள கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அந்தவகையில் குணமடைந்த கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை 411 ஆக அதிகரித்துள்ளது

No comments: